Truckutbildningar

Vi har möjlighet att utbilda behöriga förare i alla klasser och trucktyper i nästan hela Europa, för marknaden i Norge kan vi erbjuda utbildningsmaterial på norska om så önskas, utbildningarna sker på plats hos kunden eller annan lämplig kurslokal. Vi har tillgång till kurslokaler i flera delar av länet. Vi har också egna truckar som vi transporterar till utbildningsstället. Kursmaterialet är framtaget av MA-SYSTEM som har över 30 år i logistikbranschen.

För att minska produktionsstörningarna rekommenderar vi att delar av den teoretiska delen görs med etruck via Internet. Dels minskar det kostnaden och deltagarna har gott om tid att nå samma kunskapsnivå inför slutprov och körövningar.

Prova gärna demoversionen av E-Truck genom att klicka här.

Följande delar berörs i kurserna:

 Trucktyper och tillsatsaggregat
• Truckens konstruktion
• Truckens stabilitet
• Materialhantering och emballage
• Godshantering med truck
• Daglig tillsyn
• Trafik och säkerhet
• Lagar och arbetarskydd
• Farligt gods

Vi följer TLP10 som är framtagen och fastställd av arbetsmarknadens parter, för gymnasieskolor kan vi erbjuda gymnasiekursen TRTE 1217 truck A och TRTE 1218 truck B då instruktören är behörig att betygsätta.


Läs mer om TLP10 här »

Minimikrav:

Som truckförare skall du vara 18 år fyllda, i undantagsfall gäller 16 år om utbildningen ingår i kursplanen.

Våra egna utbildningstruckar för klass A och B.
Vid behov hyr vi in andra modeller
om utbildningen kräver detta.
Ledstaplare, A1-A4
Motviktstruck, B1
Skjutstativtruck, B3