Travers- och Kranutbildningar

Varje dag handskas personal på arbetsplatser med lyft av olika slag, om man inte följer de rekommendationer som lyfttabellerna ger eller använder lyftredskap på fel sätt kan det föra med sig stora ekonomiska förluster och personskador.

Därför ska Kranförare, lastkopplare och signalmän av säkerhetsskäl enligt arbetsmiljöverket vara utbildade.

Den här utbildningen berör: traverskranar, pelarsvängkranar, väggsvängkranar, portalkranar, konsolkranar och telfrar på balk. Vi har tillgång till kurslokaler i flera delar av länet.

Kursinnehåll:

Krantyper
• Krankonstruktion
• Lyftredskap
• Lastkoppling
• Säker användning
• Riskanalys
• Underhåll och kontroll
• Standarder och föreskrifter

Minimikrav:

Kursdeltagaren skall vara 18 år fyllda.