Liftutbildningar

Det dyker upp nya typer av liftar och mobila arbetsplattformer varje år på marknaden och de används av allt fler olika branscher. Eftersom det skett ett stort antal dödsfall har kraven skärpts på vilka som får använda utrustningen och vilken utbildning de ska ha.

Av de olyckor som skett beror cirka 80% på att man brutit mot säkerhetsföreskrifterna vilket är helt oacceptabelt.

Kursen är utformad efter den internationella standarden översatt till svenska SS-ISO 18878:2004. Kursmaterialet följer liftläroplanen (LLP) framtagen av Arbetsmiljöverket, branschorganisationer och berörda utbildningsföretag. Vi har tillgång till kurslokaler i flera delar av länet.

Kursinnehåll:

• Arbetsmiljölagen
• Arbetsgivarens skyldigheter
• Arbetstagarens skyldigheter
• Behörighet
• Daglig tillsyn
• Riskanalys
• Maskinkännedom
• Körning och slutprov

Minimikrav:

Kursdeltagaren skall vara 18 år fyllda.