Hjullastare och Teleskoplastare

För att kunna arbeta som hjullastarförare krävs att du har traktorkort eller B-kort, (undantag finns). Du ska ha fyllt 18 år och ha erhållit tillräckliga kunskaper.
För att erhålla en utbildningsbok eller ett yrkesbevis från TYA ska du ha motsvarande kunskaper från gymnasieskolans kursplaner enligt nedan:

Arbetsmiljö och säkerhet 50p, Hjullastare 150p, Hjullastare anläggning (valbar) 100p

För att kunna arbeta som förare av teleskoplastare krävs att du har traktorkort eller B-kort, (undantag finns). Du ska ha fyllt 18 år och ha erhållit tillräckliga kunskaper.
För att erhålla en utbildningsbok eller ett yrkesbevis från TYA ska du ha motsvarande kunskaper från gymnasieskolans kursplaner enligt nedan:
Arbetsmiljö och säkerhet 50p, Teleskoplastare 100p

Erkännande av varandras yrkesbevis

Genom åren har det inom TYA och BYN funnits en informell acceptans att maskinförare med yrkesbevis från våra olika organisationer varit behöriga att arbeta inom varandras avtalsområden. Denna acceptans har nu formaliserats genom en överenskommelse som i november 2009 skrevs under av parterna i respektive organisation och gäller under förutsättning att det finns en motsvarighet i respektive avtal.

Dock kvarstår kravet om att grundutbildning av blivande maskinförare ska ske inom ramen för respektive kollektivavtalsområde.

http://www.tya.se/tya/truck_maskin/erkannande_yrkesbevis_tya_byn.pdf