Brandfarliga arbeten
Ställningsbyggnation

Vi kan erbjuda utbildning inom ställningsbyggnation.
Detta sker via sveriges byggindustriers kurskompendium och gälla den allmänna utbildningen enl AFS 2013:04 upp till nio meter.

Brandfarliga arbeten sker enligt Swebra:s godkända system.
Brandskyddsföreningen har ej längre monopol på dessa kurser.

Kursinnehåll:

• AFS 2013:04
• Typfall, rör & koppling.
• Checklistor.
Praktiska moment.

Minimikrav:

Kursdeltagaren skall vara 18 år fyllda.